La barn være barn! Steinerskolen

Den lange barndommen kan synes ineffektiv for noen. Vi mener den bør vernes om. Steinerskolen ønsker å bevare barndommen! Barndommen gir minner og læring for livet - i samspill med naturen og med andre barn. Det skal finnes et rike der barn har frihet og rom for lek og kreativitet. Der det er lov å prøve og feile, undersøke og forske. Utfordre og utvikle. Der de er fristilt for stress, mas, regelrytteri og de voksnes problemer. La barn være barn! steinerskolen.no